• مشاوره در بهینه سازی مصرف انرژی
  • مشاوره در هوشمند سازی و اتوماسیون صنعتی و خانگی
  • مشاوره آموزش برق و اتوماسیون

گزیده مقالات

اطلاعات تماس با سانیا

تـلـــفن: ٦٠٩٣٥٨٠-٠٥١١

فکـــس: ٦٠٩٢١٢٦-٠٥١١

همـــراه: ٠٩١٥٥٠٢١٥٠٩

ایمـیـــل: info@saania.ir

مشهد، آزادشهر، نبش امامت 27، پلاک 137، طبقه فوقانی آموزشگاه ادیسون